Συνέντευξη επιλογής

Οι πιο κατάλληλοι να μιλήσουμε για τον εαυτό μας είμαστε εμείς.  Όμως, παρόλο που συνήθως γνωρίζουμε τις απαντήσεις που μας αφορούν, δεν έχουμε μάθει να τις συζητάμε και συχνά δεν είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για θέματα σταδιοδρομίας.  Η συνέντευξη είναι ένας εύκολος και δημοφιλής τρόπος επιλογής προσωπικού. Οι συμβουλές που ακολουθούν, αποτελούν την ελάχιστη βάση όσων πρέπει κανείς να γνωρίζει για την προετοιμασία και τη διαδικασία μιας συνέντευξης επιλογής και για να είναι πετυχημένες θα πρέπει να προσαρμοστούν στον προσωπικό σας τρόπο έκφρασης.  

Όταν σας καλέσουν σε μια συνέντευξη, θυμηθείτε ότι ο συνεντευκτής έχει ανάγκη να προσλάβει άτομα κατάλληλα για μια συγκεκριμένη θέση.  Έτσι, ο στόχος και ο δικός σας και του συνεντευκτή είναι κοινός: να υπάρξει ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση.  Πριν από μια συνέντευξη, λοιπόν, προετοιμαστείτε ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να συσχετίζετε και να προβάλλετε τα προσόντα και τις δεξιότητές σας που σχετίζονται με τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε. Σκεφτείτε επίσης ότι με τη συνέντευξη σάς δίνεται η ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για την εργασία για την οποία ενδιαφέρεστε, καθώς και να κρίνετε από τη μεριά σας την επιχείρηση ή τον οργανισμό ως προς το περιβάλλον, το προσωπικό, τον τρόπο δουλειάς κ.ο.κ.

Στόχοι της συνέντευξης

Στάδια και περιεχόμενο της συνέντευξης

Η προετοιμασία για τη συνέντευξη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης

Μετά τη συνέντευξη

Θυμηθείτε ότι για να βρείτε την κατάλληλη δουλειά απαιτεί υπομονή και επιμονή.  Δείτε κάθε σας προσπάθεια σαν μια ευκαιρία να εμπλουτίσετε την εμπειρία σας και αντιμετωπίστε με χιούμορ τις καταστάσεις.  Καλή επιτυχία!!

ΕΣΠΑ