Οργάνωση Αναζήτησης Εργασίας

Πώς να οργανώσετε αποτελεσματικά την αναζήτηση εργασίας

Μια σειρά από βήματα σχεδιασμού της σταδιοδρομίας σας, σας βοηθούν να αξιολογήσετε δεξιότητες, ικανότητες, ενδιαφέροντα και να προσδιορίσετε τους επαγγελματικούς σας στόχους με σαφήνεια.  Όταν έχετε ολοκληρώσει το σχεδιασμό και την προετοιμασία, μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση της εργασίας.  Το ακόλουθο μοντέλο καταγράφει τη διαδικασία που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αναζητήσετε αποτελεσματικά μια θέση εργασίας.

Διεξαγωγή έρευνας για εργασιακό χώρο

Εργαλεία & δεξιότητες αναζήτησης εργασίας

Επαφές, δίκτυο γνωριμιών

Συνεντεύξεις

Προσφορά ή απόρριψη;

Λήψη απόφασης


Διευκρίνιση
Εκτός από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες τις περισσότερες φορές η συνάντηση με τον ίδιο τον εργοδότη και ιδιοκτήτη της επιχείρησης είναι εύκολη, υπάρχουν ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες αναθέτουν την πρόσληψη του προσωπικού είτε στο αρμόδιο τμήμα, είτε σε εξωτερικούς συνεργάτες υπεύθυνους για την επιλογή προσωπικού.  Σε σχέση με τα παραπάνω, η λέξη “εργοδότης” δεν αναφέρεται οπωσδήποτε σε κάποιο φυσικό πρόσωπο, αλλά στον εργοδοτικό φορέα (ως οργανισμό ή επιχείρηση) και σε όποιον τον εκπροσωπεί.  Για παράδειγμα, στον διευθυντή-τρια, στον υπεύθυνο-η προσωπικού, στον υπεύθυνο-η διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή σε οποιονδήποτε υπάλληλο μιας επιχείρησης με υπεύθυνη θέση.  Επίσης, οι συγκεκριμένες οδηγίες αναφέρονται σε διαδικασίες που μπορεί να ακολουθήσει κανείς όταν αναζητά εργασία κυρίως στον ιδιωτικό και όχι στο δημόσιο τομέα.  Άλλωστε, σε εργοδοτικούς φορείς δημοσίου τομέα οι διαδικασίες (π.χ. προκηρύξεις ή διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ) είναι προκαθορισμένες, μη αναστρέψιμες και ίδιες για όλους τους υποψήφιους εργαζόμενους, ανάλογα με τα απαραίτητα κριτήρια της θέσης εργασίας.

ΕΣΠΑ