Ευχαριστήρια Επιστολή

Στόχος της ευχαριστήριας επιστολής είναι να εκφράσετε εγγράφως τις ευχαριστίες σας προς το συνεντευκτή για τον χρόνο και τη διάθεση που έδειξε να σας συναντήσει και να συζητήσει μαζί σας τη δυνατότητα μελλοντικής σας συνεργασίας. Με την ενέργεια αυτή δείχνετε καταρχήν επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και έχετε την ευκαιρία να εκφράσετε και πάλι το ενδιαφέρον σας για τη θέση εργασίας. Επιπλέον, δράττετε την ευκαιρία να θυμίσετε στους υπεύθυνους για την επιλογή τη δική σας υποψηφιότητα. Αν και η ευχαριστήρια επιστολή δεν είναι συνήθης στις περιπτώσεις συνεντεύξεων με στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ωστόσο είναι μια κίνηση ιδιαίτερα επιτυχημένη, και τούτο γιατί σας βοηθά να ξεχωρίσετε από τους υπόλοιπους συνυποψηφίους και χαρακτηρίζει θετικά την επαγγελματική σας συμπεριφορά. Η σύνταξη και αποστολή ευχαριστήριας επιστολής είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις διεκδίκησης θέσης εργασίας σε μεγάλους οργανισμούς και πολυεθνικές επιχειρήσεις ή μετά από συνεντεύξεις επαγγελματικής πληροφόρησης. 

Χρήσιμες Συμβουλές για τη σύνταξη της ευχαριστήριας επιστολής:

  • Στείλτε την επιστολή αμέσως μετά το τέλος της συνέντευξης.
  • Απευθύνετε προσωπικά την επιστολή στο άτομο με το οποίο είχατε τη συνέντευξη. Προσέξτε να γράψετε σωστά το όνομα και τον τίτλο του παραλήπτη.
  • Ο τόνος και το ύφος του γράμματος πρέπει να είναι ανάλογος με αυτόν της συνέντευξης. Στόχος σας είναι να ενισχύσετε την καλή επαφή που είχατε.
  • Δώστε στην επιστολή το προσωπικό σας ύφος.  Αναφερθείτε σε κάτι ιδιαίτερο που ειπώθηκε στη συνέντευξη μεταξύ σας, ώστε να σας θυμηθούν και να ξεχωρίσετε ανάμεσα σε άλλους υποψήφιους.
  • Σημειώστε το ενδιαφέρον σας για τη θέση και την επιθυμία σας να συμμετέχετε στην επόμενη φάση της διαδικασίας επιλογής. 
  • Τονίστε επιγραμματικά τα θετικά σημεία της συζήτησης που είχατε, αναφερθείτε στα κύρια προσόντα σας για τη θέση και πως η εταιρεία θα επωφεληθεί από αυτά.   
  • Εάν υπήρξε καμία παρεξήγηση, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μπορείτε να δώσετε εξηγήσεις και να διευκρινίσεις στην ευχαριστήρια επιστολή.
  • Επισυνάψετε με την επιστολή υλικό ή πληροφορίες για τις οποίες ο συνεντευκτής έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον (π.χ. αντίγραφο της διπλωματικής σας εργασίας ή άρθρο που έχετε ανακοινώσει).
  • Να είστε σύντομοι και φροντίστε να μην ξεπεράσετε τη μία σελίδα.
ΕΣΠΑ