Βιογραφικό Σημείωμα

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία αυτοπαρουσίασης, απαραίτητο στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη παρουσίαση των γνώσεων, των εμπειριών και των ικανοτήτων σας.  

Στόχος του βιογραφικού είναι να  προσελκύσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, να  δημιουργήσει μία θετική εικόνα για εσάς και να τον βοηθήσει στη διαδικασία επιλογής. Ένα αποτελεσματικό βιογραφικό πρέπει να πείσει τον εργοδότη να έρθει σε επαφή μαζί σας ή με άλλα λόγια να σας εξασφαλίσει μια προσωπική συνέντευξη για τη θέση που σας ενδιαφέρει. 

Καθώς ο υπεύθυνος για την επιλογή σε μια θέση εργασίας αφιερώνει το ανώτερο 20 δευτερόλεπτα για την ανάγνωση ενός βιογραφικού σημειώματος, ένα πετυχημένο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να παρουσιάζει με σύντομο, λιτό αλλά περιεκτικό τρόπο όλες τις εμπειρίες και τα προσόντα σας. 

Οι Γάλλοι παρομοιάζουν το βιογραφικό σημείωμα, ως ένα επίσημο φόρεμα για τις κυρίες. Λένε, «Ποτέ δεν πρέπει να φορεθεί για δεύτερη φορά». Με αυτό τον τρόπο θέλουν να τονίσουν ότι για κάθε θέση που διεκδικείτε οφείλετε να συντάσσετε ένα ξεχωριστό βιογραφικό σημείωμα όπου η παρουσίαση των προσόντων θα εστιάζεται στη συγκεκριμένη θέση και για το συγκεκριμένο φορέα. 

Δεν υπάρχει μία έτοιμη και χρυσή λύση για τη σύνταξη του βιογραφικού σας σημειώματος. Και αυτό γιατί το βιογραφικό σημείωμα δεν είναι αίτηση. Δεν υπάρχουν δηλαδή προκαθορισμένες ενότητες τις οποίες εσείς θα πρέπει να συμπληρώσετε με τα δικά σας στοιχεία. Αντίθετα, χρειάζεται να είστε δημιουργικοί, να σκεφθείτε, να αξιολογήσετε και να αποφασίσετε πως θέλετε να προβάλλετε καλύτερα τα προσόντα και τις γνώσεις σας, ποιες ενότητες θέλετε να δημιουργήσετε και τι είναι σημαντικό να τονίσετε στο κάθε βιογραφικό που συντάσσετε ανάλογα με το στόχο και το φορέα που το απευθύνετε. 

Να θυμάστε για κάθε τι που σημειώνετε, θα πρέπει να έχετε ένα επιχείρημα γιατί και πως προωθεί θετικά την υποψηφιότητά σας. 

Συμβουλές σύνταξης βιογραφικού βήμα – βήμα

Συγκεντρώστε και καταγράψτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες!

Προσαρμόστε τις εμπειρίες και τις ικανότητές σας με τις ανάγκες του εργοδότη ή της θέσης

Υπογραμμίστε λεπτομέρειες και αναδείξτε τα προσόντα σας

Επιλέξτε το είδος βιογραφικού σημειώματος που θα συντάξετε και οργανώστε ανάλογα τις πληροφορίες

Προσέξτε τη γλώσσα και την έκφραση που θα χρησιμοποιήσετε

Ζητήστε από άλλους να αξιολογήσουν το βιογραφικό σας

Κάντε το τελικό προϊόν εμφανίσιμο

Αξιολογήστε το βιογραφικό σας ως προς το περιεχόμενο, τη δομή, τη μορφή και τη γλώσσα που χρησιμοποιήσατε

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες βιογραφικού σημειώματος για εργασία

Απαραίτητες θεματικές ενότητες ενός βιογραφικού σημειώματος αποτελούν τα προσωπικά σας στοιχεία, η εκπαίδευσή σας και η επαγγελματική σας εμπειρία.  Όλες οι άλλες θεματικές ενότητες (π.χ. στόχος, ξένες γλώσσες, διακρίσεις, δημοσιεύσεις κτλ.) καταγράφονται προαιρετικά σε ένα βιογραφικό και εξαρτώνται άμεσα από τις γνώσεις και τις ικανότητές σας.  Δεν είναι απαραίτητο να έχετε στοιχεία για όλες τις θεματικές ενότητες.  Μη διστάσετε όμως να αναφέρετε (αν δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο) κάποιες επαγγελματικές εμπειρίες που εσείς δεν θεωρείτε τόσο σημαντικές (π.χ. εποχιακή ή μερική απασχόληση άσχετη με το αντικείμενο σπουδών σας).  Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε και άλλες θεματικές ενότητες, οι οποίες θα ταιριάζουν περισσότερο με τα προσόντα που διαθέτετε και με το σύνολό της προσωπικότητά σας. Η σειρά παρουσίασης των ενοτήτων επίσης εξαρτάται από τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα που είναι σημαντικά για τη θέση εργασίας που διεκδικείτε.

Προσωπικά Στοιχεία

Στόχος Σταδιοδρομίας

Εκπαίδευση

Επαγγελματική Εμπειρία

Δεξιότητες

Ξένες Γλώσσες

Άλλες Γνώσεις

Επαγγελματικά Προσόντα

Συνεχής Κατάρτιση / Επιμόρφωση

Διακρίσεις / Υποτροφίες

Δραστηριότητες / Προσωπικά Ενδιαφέροντα

Συστάσεις

Συστατικές Επιστολές

Portfolio


Αρχεία

Οδηγίες σύνταξης βιογραφικού σημειώματος στην Αγγλική γλώσσα

Καταρχήν θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι οδηγίες σύνταξης βιογραφικού σημειώματος είναι κοινές σε οποιαδήποτε γλώσσα κι αν το συντάσσετε. Αυτό που διαφοροποιεί τον τρόπο παρουσίασης και τις ενότητες που θα συμπεριλάβετε είναι ο στόχος για τον οποίο συντάσσετε το βιογραφικό (σπουδές, εργασία κλπ) και ο φορέας στον οποίο απευθύνεται.

Οι μόνες απαραίτητες αλλαγές – προσθήκες που θα χρειαστεί να κάνετε, αν απευθύνετε το βιογραφικό σας σημείωμα σε φορέα του εξωτερικού, είναι να προσθέσετε στα προσωπικά σας στοιχεία την υπηκοότητά σας ενώ στην αναφορά σας για τις γλώσσες που γνωρίζετε, συμπεριλαμβάνετε την ελληνική γλώσσα αναφέροντας ότι αυτή είναι η μητρική σας γλώσσα. 

Αναφορικά με την γλώσσα, χρησιμοποιήστε λέξεις και εκφράσεις που περιγράφουν σωστά τις εμπειρίες σας και μη κάνετε αυτολεξεί μετάφραση γιατί συνήθως δεν αποδίδετε σωστά τις εμπειρίες σας. Αν χρειάζεται να αναφερθείτε σε κάτι εξειδικευμένο, συμβουλευτείτε καθηγητές ή λεξικά με ορολογία του κλάδου σας. 

Να θυμάστε ότι μέσα από την αξιολόγηση ενός βιογραφικού σημειώματος, οι αποδέκτες αξιολογούν και την ικανότητα γραπτής έκφρασης στη ξένη γλώσσα. 

Στις αντίστοιχες ενότητες, μπορείτε να βρείτε πρότυπα βιογραφικού σημειώματος στην Αγγλική γλώσσα για μεταπτυχιακές σπουδές και εργασία στο εξωτερικό.

Αρχεία

ΕΣΠΑ