Συστατική επιστολή

Η συστατική επιστολή είναι ένα επίσημο γράμμα το οποίο αναφέρεται στα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά σας προσόντα και προτερήματα. Στόχος της είναι να σας προτείνει σε ένα μελλοντικό εργοδότη ή στην επιτροπή επιλογής για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

Η συστατική επιστολή είναι εχέμυθη και προσωπική. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να είναι ανοιχτή καθώς δεν θα πρέπει εσείς να γνωρίζετε το περιεχόμενό της γιατί τότε χάνει την αξιοπιστία της. Επίσης, πρέπει να συντάσσετε για συγκεκριμένο λόγο και να απευθύνεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα, που θα σας επιλέξουν για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας ή θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Πολλοί φοιτητές νομίζουν ότι η αναζήτηση συστατικών επιστολών είναι μια απλή και τυπική διαδικασία και μάλιστα όλοι οι καθηγητές ή προϊστάμενοί τους είναι υποχρεωμένοι να τους δώσουν συστατική επιστολή. Αυτό όμως είναι λάθος. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των καθηγητών αλλά και των προϊσταμένων σε ένα εργασιακό πλαίσιο, να αποφασίσουν αν θέλουν να σας συστήσουν σε κάποιον-α άλλο-η. Στις παρακάτω οδηγίες θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές για το τι πρέπει να κάνετε και τι να αποφύγετε προκειμένου να καταφέρετε να έχετε ξεχωριστές και πετυχημένες συστατικές επιστολές.

Σε ποιους πρέπει να απευθυνθείτε

Πόσες συστατικές επιστολές χρειάζεστε

Πότε και πώς μπορείτε να προσεγγίσετε αυτούς που επιθυμείτε να σας συστήσουν

Τι πρέπει να προσέξετε


Αρχεία

ΕΣΠΑ