Ερευνητική πρόταση

Κάθε αίτηση για κάποιο ερευνητικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα (είτε διδακτορικό είτε μεταπτυχιακό α΄ κύκλου όπως Mphil ή Mres) πρέπει να συνοδεύεται από μια περιγραφή της πρότασης έρευνας που κάνετε. Αυτή η περιγραφή είναι σημαντική για δύο λόγους:

  • Αφενός το Τμήμα μπορεί να δεχθεί και κατά συνέπεια επιλέγει υποψήφιους για τους οποίους υπάρχουν οι απαραίτητες και κατάλληλες υποδομές (βιβλιοθήκες, εργαστηριακός εξοπλισμός, κτιριακές ή άλλες υποδομές) αλλά και καθηγητές που μπορούν να τους επιβλέπουν ( έχουν δηλαδή την επιστημονική κατάρτιση και το υποβληθέν ερευνητικό θέμα εμπίπτει και άπτεται του πεδίου των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων).
  • Αφετέρου, συχνά τα Πανεπιστήμια δέχονται περισσότερες αιτήσεις από τις θέσεις που έχουν προκηρύξει ή/και έχουν στη διάθεσή τους και η ερευνητική πρόταση αποτελεί ένα καλό κριτήριο και παράγοντα για να αποφασίσουν ποιον-α θα δεχθούν στο ερευνητικό μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα.

Οι παρακάτω οδηγίες έχουν συνταχθεί για να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε και να συντάξετε τη δική σας ξεχωριστή ερευνητική πρόταση. Παρόλα αυτά καλό θα είναι να συμβουλευτείτε τόσο τις συγκεκριμένες οδηγίες που μπορεί να παρέχονται από το κάθε Τμήμα ή και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα καθώς και να συζητήσετε με κάποιον καθηγητή, ο οποίος πιθανόν να είναι και ο μελλοντικός επιβλέπων του ερευνητικού σας προγράμματος και της εργασίας σας. 

Αφού διαβάστε τις συγκεκριμένες οδηγίες, καλό θα ήταν επίσης:

  • να κοιτάξτε συγκεκριμένα παραδείγματα από αντίστοιχες προτάσεις για διδακτορική διατριβή
  • ή/και, αν είναι δυνατόν, να δείτε προηγούμενες διδακτορικές διατριβές ή μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες που έχουν κατατεθεί στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο ή και Τμήμα (Τα περισσότερα Τμήματα ή/και Πανεπιστήμια έχουν αντίγραφα παλαιότερων διατριβών στις βιβλιοθήκες τους).

Προτάσεις για Διδακτορικό: Επιλογή Θέματος

Προτάσεις για Mphil (ή Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διπλωματική Εργασία): Επιλογή Θέματος

Η δομή της ερευνητικής πρότασης

Καλή Επιτυχία!!!  

ΕΣΠΑ