Βιογραφικό σημείωμα για Σπουδές

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες βιογραφικού σημειώματος για σπουδές

Απαραίτητες θεματικές ενότητες ενός βιογραφικού σημειώματος αποτελούν τα προσωπικά σας στοιχεία, η εκπαίδευσή σας και η εμπειρία σας.  Όλες οι άλλες θεματικές ενότητες (π.χ. στόχος, ξένες γλώσσες, διακρίσεις, δημοσιεύσεις κτλ.) καταγράφονται προαιρετικά σε ένα βιογραφικό και εξαρτώνται άμεσα από τις γνώσεις και τις ικανότητές σας.  Δεν είναι απαραίτητο να έχετε στοιχεία για όλες τις θεματικές ενότητες. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε και άλλες θεματικές ενότητες, οι οποίες θα ταιριάζουν περισσότερο με τα προσόντα που διαθέτετε και με το σύνολό της προσωπικότητά σας. Η σειρά παρουσίασης των ενοτήτων επίσης εξαρτάται από τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα που είναι σημαντικά για τη θέση που διεκδικείτε.

Προσωπικά Στοιχεία

Στόχος Σταδιοδρομίας

Εκπαίδευση

Συναφής Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα

Διακρίσεις – Υποτροφίες

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις

Συνεχής Κατάρτιση / Επιμόρφωση

Επαγγελματική Εμπειρία

Ξένες Γλώσσες

Άλλες Γνώσεις

Μέλος Επαγγελματικών / Επιστημονικών Συλλόγων (προαιρετικά)

Δραστηριότητες / Προσωπικά Ενδιαφέροντα

Δεξιότητες

Συστατικές Επιστολές


Αρχεία

ΕΣΠΑ