Αυτοπεριγραφική έκθεση

Οι υπεύθυνοι για την επιλογή σχεδόν σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα ζητούν, μεταξύ όλων των άλλων συνοδευτικών έγγραφων της αίτησης (αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βιογραφικό σημείωμα) να γράψετε μια «έκθεση» (application essay) ή αλλιώς μια «προσωπική δήλωση στόχων» (personal statement ή statement of purpose). Η έκθεση αυτή επιτρέπει στους αρμόδιους να έχουν μια εικόνα της προσωπικότητάς σας και τους βοηθά να μάθουν περισσότερα πράγματα για εσάς, τα ενδιαφέροντα και τα επαγγελματικά σας σχέδια για το μέλλον, πέρα από τις απρόσωπες αριθμητικές και στατιστικές πληροφορίες που μπορούν να έχουν μέσα από τη βαθμολογία του πτυχίου σας, των μαθημάτων ή των τεστ ξένων γλωσσών. Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή του εκάστοτε μεταπτυχιακού προγράμματος θέλει να κρίνει αν υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στους δικούς σας προσωπικούς κι επαγγελματικούς στόχους αλλά και στις εκπαιδευτικές σας ανάγκες και προσδοκίες από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και τους στόχους και το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Για τους περισσότερους υποψήφιους, η σύνταξη της αυτοπεριγραφικής έκθεσης αποτελεί ίσως το πιο δύσκολο μέρος της διαδικασίας συμπλήρωσης της αίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές. Είναι όμως και το πιο σημαντικό κομμάτι της αίτησής σας και γι’ αυτό θα πρέπει να προσπαθήσετε να γράψετε την έκθεσή σας με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι, θα έχετε την ευκαιρία να ξεχωρίσετε σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψήφιους. Οι απαιτήσεις των Πανεπιστημίων ποικίλλουν ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης και βέβαια δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος συγγραφής μιας επιτυχημένης έκθεσης. 

Οι παρακάτω οδηγίες και συμβουλές ελπίζουμε ότι θα σας φανούν χρήσιμες, σ’ αυτό το δύσκολο έργο.

Το περιεχόμενο της έκθεσης

Τι πρέπει να συμπεριλάβετε

Πώς να συντάξετε την έκθεση

Τι πρέπει να προσέξετε

10 χρήσιμες συμβουλές για τη σύνταξη της έκθεσης

ΕΣΠΑ