Αίτηση μεταπτυχιακών σπουδών/υποτροφιών

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης για μεταπτυχιακές σπουδές / υποτροφίες

Η εισαγωγή σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή η διεκδίκηση υποτροφίας αποτελεί σήμερα μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία. Προκειμένου να επιλεγείτε, οι υπεύθυνοι λειτουργίας του μεταπτυχιακού ή του φορέα παροχής υποτροφίας σας ζητούν πρώτα απ’ όλα να συμπληρώσετε μία συγκεκριμένη αίτηση. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να συλλέξουν οργανωμένα πληροφορίες για τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα των υποψήφιων φοιτητών.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές που πιστεύουμε ότι θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε ευκολότερα αυτή τη διαδικασία. 

Πριν από τη συμπλήρωση της αίτησης

Συμπληρώνοντας την αίτηση…

Τι πρέπει να αποφύγετε

ΕΣΠΑ