Υποτροφίες Μποδοσάκη, Κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη και Φιλήτου Αναστασίου