Προκήρυξη Προγράμματος Χορήγησης μιας (1) Μεταδιδακτορικής Υποτροφίας στο εξωτερικό με επιλογή στον τομέα της κλινικής έρευνας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» ακαδ. έτους 2022-2023.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μια (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» ως ακολούθως:

Επίπεδο                                     Θέσεις              Έναρξη σπουδών/έρευνας               Διάρκεια υποτροφίας
Μεταδιδακτορική Έρευνα        Μία (1)         01.09.2022 έως 30.11.2022              24 διαδοχικοί μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ιατρικής με βαθμό πτυχίου «Άριστα» οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές προϋποθέσεις της προκήρυξης. Κριτήρια επιλεξιμότητας αποτελούν τόσο ο βαθμός βασικού πτυχίου όσο και η οικονομική αδυναμία του υποψηφίου.
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 18/05/2022.
Πληροφορίες παρέχονται  στα τηλέφωνα 2103726395 και 2103726346, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Περισσότερες Πληροφορίες

  • Λήξη Υποβολής: 18 Μαΐου 2022

    Τοποθεσία: Εξωτερικό