Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση: Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2022-2023

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
προκηρύσσει τη χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
σε τελειόφοιτους/ες φοιτητές/ριες ή απόφοιτους/ες Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού,
οι οποίοι/ες έχουν αριστεύσει κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους.

Με γνώμονα την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων
που θέτει η ψηφιακή μετάβαση της χώρας, η στόχευση του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος
επικεντρώνεται για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε επιστημονικά πεδία του κλάδου των Επιστημών Μηχανικού
και Εφαρμοσμένων Θετικών Επιστημών που άπτονται της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0.).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα χορηγηθούν: θα χορηγηθούν:

▪ Έως 20 υποτροφίες
▪ Για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master
▪ Στον επιστημονικό κλάδο «Επιστήμες Μηχανικού και Εφαρμοσμένες Θετικές Επιστήμες»
▪ Σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα & σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες*
▪ Για προγράμματα με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

*συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022
Έως 17:00 (Ώρα Ελλάδος)

Αναλυτικά η Προκήρυξη

  • Λήξη Υποβολής: 28 Μαρτίου 2022

    Τοποθεσία: Ελλάδα