37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών, 17-20 Σεπτεμβρίου 2023, ΚΕΔΕΑ, ΑΠΘ (https://fsk37.physics.auth.gr)

Είναι μεγάλη μας χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών το οποίο θα διεξαχθεί στο ΚΕΔΕΑ, ΑΠΘ στις 17-20 Σεπτεμβρίου 2023.

Αυτό το διεπιστημονικό συνέδριο αποτελεί το σημαντικότερο εθνικό συνέδριο στη Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης και την Επιστήμη των Υλικών, και φέτος διοργανώνεται από το Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ.

Συμμετέχουν φυσικοί, χημικοί, μηχανικοί και επιστήμονες Υλικών προερχόμενοι από τον ακαδημαϊκό χώρο, τα ερευνητικά ιδρύματα και τη βιομηχανία.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού, προφορικές παρουσιάσεις, καθώς και παρουσιάσεις Αφίσας με έμφαση στη συμμετοχή νέων επιστημόνων και ερευνητών.

Επιλεγμένες εργασίες θα δημοσιευτούν μετά από διαδικασία κρίσης στο περιοδικό Applied Research (Wiley).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ειδική συνεδρία για την ανοικτή καινοτομία, τη διασύνδεση και τη διεπιστημονικότητα με τη συμμετοχή επιστημονικών φορέων, εταιρειών και δικτύων εργαστηρίων, καθώς και σχολείο στην ηλεκτρονική νανοσκοπία για νέους ερευνητές.

Υποβολή Περιλήψεων μέχρι τις 31 Μαΐου 2023.

Αναλυτικές πληροφορίες: https://fsk37.physics.auth.gr

Επικοινωνία: fsk37@physics.auth.gr

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Γεώργιος Δημητρακόπουλος, Καθηγητής Τμ. Φυσικής, Πρόεδρος του Συνεδρίου

Αργύρης Λασκαράκης, Επικ. Καθηγητής Τμ. Φυσικής, Αντιπρόεδρος του Συνεδρίου

ΕΣΠΑ