2ο Διεθνές Συνέδριο Κέντρου Ελιάς “Ελαιοκομικός Τομέας: Αναζητώντας την καινοτομία – Ανακαλύπτωντας νέες τάσεις” – Perrotis College

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ελιάς του Κέντρου Ελιάς «Krinos» – Perrotis College με τίτλο «Ελαιοκομικός τομέας: Αναζητώντας την καινοτομία – ανακαλύπτοντας νέες τάσεις», θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 03 και 04 Ιουνίου 2021.
Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν: www.livemedia.gr/olive2021

Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες 1ης ημέρας – Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021
Α. Ορθές Γεωργικές Πρακτικές
Β. Οργανοληπτική Αξιολόγηση Ελιάς και Ελαιολάδου – Νομοθεσία και Τάσεις Αγοράς
Γ. Κλάδος Ελιάς – Μοχλός Υγιούς Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεματικές Ενότητες 2ης ημέρας – Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021
Α. Διατροφική αξία των ελαιοκομικών προϊόντων και υγεία
Β. Διαχείριση αποβλήτων και Βιο-οικονομία
Γ. Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής στην αιεφορική διαχείριση παραγωγής και ιχνηλασιμότητα με χρήση καινοτόμων εργαλείων και ηλεκτρονικές εφαρμογές
Δ. Μάρκετινγκ ελαιοκομικών προϊόντων: branding εξαγωγών και ηλεκτρονικό εμπόριο

Δωρεάν Συμμετοχή

Περισσότερες Πληροφορίες