Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης για 670 Ελληνίδες στο Τομέα της Πληροφορικής

Η MExoxo ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος «INCO Academy – Work In Tech» και δίνει την ευκαιρία σε 670 Ελληνίδες να συμμετάσχουν σε αυτό το πλήρως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης, που υποστηρίζεται από το Google.org και το Coursera, και υποστηρίζεται από την INCO. 

Το MExoxo στοχεύει να βοηθήσει τις γυναίκες που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν καριέρα στον τομέα της πληροφορικής, προσφέροντάς τους μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία.

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τις ενδιαφερόμενες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απασχόληση και προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης και σταδιοδρομίας. Πιο συγκεκριμένα στόχοι τους είναι να εγγραφούν και να εκπαιδευτούν 700 γυναίκες, το 75% να ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να λάβει πιστοποιητικό και το 50% να βρει δουλειά στις ελληνικές και ευρωπαϊκές αγορές. 

Περισσότερες Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής