Υoung European Lawyers Contest-Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νέων Δικηγόρων 2023

Ο διαγωνισμός θα συγκεντρώσει νέους/ες δικηγόρους, με σκοπό να τονίσουν τη σημασία του ευρωπαϊκού δικαίου για τη μελλοντική τους νομική πρακτική. Σε ομάδες που θα αποτελούνται από διαγωνιζόμενους/ες από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, θα κληθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για το ευρωπαϊκό δίκαιο σε πρακτικά σενάρια ρόλων. Υπό το άγρυπνο βλέμμα μιας κριτικής επιτροπής κορυφαίων Ευρωπαίων νομικών, θα μάθουν να συνεργάζονται με συνομηλίκους/ες από άλλους νομικούς πολιτισμούς για να δημιουργήσουν ισχυρές υποθέσεις σε τομείς διαφορετικούς όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, το οικονομικό δίκαιο, συνοριακή συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και ποινική δικαιοσύνη. Οι διαγωνιζόμενοι/ες θα κριθούν τόσο με βάση τις γνώσεις τους για το ευρωπαϊκό δίκαιο όσο και τις δεξιότητες συνηγορίας τους στη σύνταξη γραπτών επιχειρημάτων, τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και την εκδίκαση ενώπιον δικαστή.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε ασκούμενους/ες δικηγόρους και νέους/ες δικηγόρους που απέκτησαν την άδεια άσκησης επαγγέλματος (στο πρώτο έτος μετά την απόκτηση).

Σε όλους τους/τις υποψηφίους/ες που έχουν συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Νέων Ευρωπαίων Δικηγόρων θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης που θα αναφέρει τον αριθμό των ωρών εκπαίδευσης.

Γλώσσα διαγωνισμού

Αγγλική

Χώρες διεξαγωγής

Ημι-τελικοί: 

  • Βρυξέλλες (Βέλγιο), 25-26 Μαϊου
  • Βίλνιους (Λιθουανία), 8-9 Ιουνίου
  • Παρίσι (Γαλλία), 15-16 Ιουνίου

Τελικός

  • Τρίερ (Γερμανία) & Λουξεμβούργο, 6-8 Νοεμβρίου

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 3η Ιανουαρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες

ΕΣΠΑ