Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2023

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Το ΔΔΠΜΣ είναι το μοναδικό στην Ελλάδα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Διαταραχές της Επικοινωνίας και προσφέρεται σχεδόν πλήρως εξ αποστάσεως από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε λογοθεραπευτές και επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων που επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους πάνω στη λογοθεραπεία, την ειδική εκπαίδευση, τη διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών λόγου, ομιλίας, ακοής, κατάποσης και επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής). 

Οι διδάσκοντες είναι διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι καθηγητές στη Λογοπαθολογία, Γλωσσολογία, ΩΡΛ/Ακοολογία, Νευρολογία/ Νευροεπιστήμες, Μαθησιακές Δυσκολίες, Ειδική Παιδαγωγική και Ψυχοπαθολογία.

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες λόγου και επικοινωνίας σε άτομα με αναπηρίες και/ ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, θα μπορούν να στελεχώσουν δημόσιους φορείς εκπαίδευσης και υγείας,  ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ και ιδιωτικούς φορείς, που παρέχουν έργο στο πεδίο της αντιμετώπισης και αποκατάστασης των προβλημάτων λόγου και επικοινωνίας παιδιών και ενηλίκων.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί με κριτήρια επιλογής πτυχιούχοι τμημάτων λογοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ιατρικής, φιλολογίας, ξένων γλωσσών, ψυχολογίας, παιδαγωγικών τμημάτων, όπως και πτυχιούχοι συναφών επιστημών της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων τμημάτων αλλοδαπής, .

Για να κάνετε αίτηση, επισκεφθείτε τώρα την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος www.uom.gr/cds .

Πληροφορίες: Γραμματεία ΔΔΠΜΣ Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Tηλ.: 2310 891 155

E-mail: cds@uom.edu.gr

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

ΕΣΠΑ