Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΕΕΕΓ) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ

Η Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας διοργανώνει σειρά Διαδικτυακών Σεμιναρίων (webinars) που αφορούν τη γλωσσική εκπαίδευση. Όλα τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στα Ελληνικά.

Αναλυτικά η Πρόσκληση

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Θεματικές

  • Διαπολιτισμική εκπαίδευση
  • Τεχνολογία στην εκπαίδευση
  • Μαθησιακές δυσκολίες
  • Μεταφραστικά εργαλεία

Συμμετοχή

Μη μέλη ΕΕΕΓ: 20€ για κάθε ένα από τα 5 σεμινάρια ή 80€ και για τα 5
Φοιτητές: 10€ για κάθε ένα από τα 5 σεμινάρια ή 40€ και για τα 5
Μέλη ΕΕΕΓ: δωρεάν (πρέπει να δηλωθεί συμμετοχή)

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στο τέλος κάθε σεμιναρίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΕΕΕΓ στην ηλεκτρονική διεύθυνση gala-auth@enl.auth.gr.

ΕΣΠΑ