Πρόσκληση για εισηγήσεις στο ενημερωτικό σεμινάριο για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα όρασης

Πρόκειται για το διαδικτυακό « Ενημερωτικό σεμινάριο για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα όρασης» στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος ΑΚΟΥΩ – ΑΓΓΙΖΩ –ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  ΑΚΟΥΩ – ΑΓΓΙΖΩ –ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ είναι μια δέσμη δράσεων για την προσβασιμότητα στον πολιτισμό, των ατόμων με προβλήματα όρασης. Η κεντρική δράση του προγράμματος ΑΚΟΥΩ – ΑΓΓΙΖΩ –ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ, είναι ένας εκπαιδευτικός περίπατος σε μνημεία της περιοχής του Ζαγορίου (Γεφύρη Νούτσου ή Κόκκορη, Γεφύρη Τρίτοξο ή του Πλακίδα, Γεφύρη του Μύλου στους Κήπους). Οι παράλληλες δράσεις του προγράμματος ΑΚΟΥΩ – ΑΓΓΙΖΩ –ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ, περιλαμβάνουν τρισδιάστατη απεικόνιση των γεφυριών, τη συλλογή ηχοτοπίων της περιοχής και την ενημέρωση, η οποία λόγω των έκτακτων συνθηκών θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. 

Το ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο συνδιοργανώνει το Οικομουσείο Ζαγορίου με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και  Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και  Δυτικής Μακεδονίας, το FabLab FabLab Ιωαννίνων και τονΠανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών Β/Δ Ελλάδος,

Στο διαδικτυακό σεμινάριο θα φιλοξενηθούν εισηγήσεις σχετικά με τα προβλήματα και τη προσβασιμότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης τόσο στους μουσειακούς χώρους, όσο και στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Παράλληλα, θα γίνει λόγος για τις χρήσεις των νέων τεχνολογιών σε ζητήματα πολιτισμικής επικοινωνίας και προσβασιμότητας, καθώς και τη συμβολή τους στην καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης, ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό στην ιδέα ενός πολιτισμού ανοιχτού προς όλους.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του σεμιναρίου:
 Νέες τεχνολογίες και άτομα με προβλήματα όρασης
 Μουσεία και Προσβασιμότητα από τα άτομα με προβλήματα όρασης
 Τέχνη και άτομα με προβλήματα όρασης
 Μουσεία και προσβασιμότητα
 Τα ηχοτοπία και η συμβολή τους στη διαμόρφωση νοητικών χαρτών από άτομα με προβλήματα όρασης
Η πρόσκληση απευθύνεται:
 σε σπουδαστές και ερευνητές των κοινωνικών, ανθρωπιστικών, τεχνολογικών και παιδαγωγικών επιστημών,
 σε σπουδαστές και εργαζομένους στον τουριστικό κλάδο και ιδιαίτερα σε όσους προσφέρουν εξειδικευμένες τουριστικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες γενικότερα, και ειδικότερα σε άτομα με προβλήματα όρασης,
 σε καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στον ιδιαίτερο χώρο των ευπαθών ομάδων και ειδικά των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Οι παρουσιάσεις θα διαρκέσουν από 10 λεπτά. 

Η διαδικτυακή ενημέρωση στοχεύουμε να γίνει στα μέσα Φεβρουαρίου. 

Από τους συμμετέχοντες ζητάμε: την έγκαιρη δήλωση συμμετοχής και μια σύντομη περίληψη της παρουσίασης σε θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, το αργότερο ως το τέλος Ιανουαρίου. Ενδεικτικές θεματικές περιοχές:  Νέες τεχνολογίες και άτομα με προβλήματα όρασης –  Μουσεία και Προσβασιμότητα  – Τέχνη και άτομα με προβλήματα όρασης (καλλιτέχνες)  – Τα ηχοτοπία και η συμβολή τους στη διαμόρφωση νοητικών χαρτών σε άτομα με προβλήματα όρασης. 

Το Οικομουσείο Ζαγορίου στοχεύει να κάνει το Ζαγόρι έναν προορισμό προσβάσιμο για όλους, αρχίζοντας πρώτα από την ιδέα μιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς προσβάσιμης σε όλους.