Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (στ)

Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Άθληση και Υγεία – Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. & Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Τo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)  με τίτλο «Άθληση και Υγεία», των τμημάτων Ιατρικής & Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα, για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021, ανακοινώνει ότι θα δεχθεί υποψήφιους για εγγραφή σε δύο γνωστικές κατευθύνσεις:

  • Αθλητιατρική
  • Άσκηση και Σωματική Υγεία

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ως εξής: Πτυχιούχοι Ιατρικής, Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α.,  Πτυχιούχοι Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής Α.Τ.Ε.Ι., Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του κάθε υποψηφίου, πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένη, εμπρόθεσμα από 1/9/2020 έως 18/9/2020.

Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Τεχνολογίες Μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής, Τμήματα: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ιατρικής Α.Π.Θ.

Για όσους/ες ενδιαφέρονται να εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

Αντικείμενο του προγράμματος είναι οι Τεχνολογίες Μάθησης.

Έχει σχεδιασθεί για να προσφέρει επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου για την δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο χώρο των εκπαιδευτικών εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας όπως και να προάγει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα τρία πρώτα αφορούν στην παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση και η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα θα διεξάγονται απογευματινές ώρες κυρίως κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, ενώ ορισμένα μαθήματα ή αναπληρώσεις μαθημάτων μπορεί να γίνονται Σάββατο και Κυριακή.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής όλων των ειδικοτήτων.

Προβλέπονται τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 400 ευρώ ανά φοιτητή ανά εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους από τις 15 Ιουλίου έως και την 8η Σεπτεμβρίου 2020.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά από την προκήρυξη εδώ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω του συνδέσμου εδώ Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προγράμματος: techlearn.web.auth.gr/techlearn/el