Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

ΠΜΣ “Master of Arts in Digital Media, Communication and Journalism”

Call for admission in the english-language Master’s program of SJMC 2023-2024

The Department of Journalism and Mass Communications of the Aristotle University of Thessaloniki announces up to forty-five (45) places for postgraduate students who wish to participate in the academic year 2023-2024 in the English-language Master’s Program, which leads to the acquisition of a Master’s Degree in the following three specializations:

(a) European Journalism,
(b) Digital Media, Culture and Communication, and
(c) Risk Communication and Crisis Journalism.

Applicants are required to have a very good command of the English language, knowledge demonstrated by an appropriate certificate of proficiency or the possession of a basic or postgraduate degree from an English-speaking educational institution. Native speakers are excluded from this prerequisite.

Those interested are invited to submit an online application, via our website. The process of evaluating and selecting candidates starts on February 1, 2023 and is done gradually and continues, as long as there are still places available, until Friday 15 September, 2023.

Registrations will take place physically between September 25-29, 2023. Fall semester courses begin on Monday, October 2, 2023 and their attendance is mandatory.

For detailed information about the study program and regulations, the selection process and the awarding of scholarships, those interested can consult the MA website or request info for further assistance.

ΠΜΣ “Επικοινωνία” (2023-2024)

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή και φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία».

Συνολικά, το ΠΜΣ «Επικοινωνία» παρέχει τρεις διαφορετικές ειδικεύσεις:

α) Πολιτική Επικοινωνία,
β) Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία και
γ) Εκστρατείες Επικοινωνίας και Έρευνες Κοινού. Κάθε ακαδημαϊκό έτος παρέχονται δύο από τις συνολικά τρεις ειδικεύσεις.

Έτσι, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 προκηρύσσονται οι εξής δύο ειδικεύσεις:

α) Πολιτική Επικοινωνία

β) Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία.

Στο ΠΜΣ «Επικοινωνία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Σχολών ή Τμημάτων Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατης Παιδείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Ακόμη, δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν και φοιτήτριες/-τές οι οποίες/-οι καθίστανται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ κατά την περίοδο Ιουνίου 2023. Για τη συμμετοχή των φοιτητριών/-ών αυτών, απαιτείται πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους από το οποίο να προκύπτει ότι περάτωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2023. Η εγγραφή, εφόσον επιλεγούν, θα οριστικοποιηθεί με την έγκαιρη εντός προθεσμίας προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου.

Οι ενδιαφερόμενες/-οι να φοιτήσουν στο ΠΜΣ «Επικοινωνία» θα πρέπει έως και την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά δηλώνοντας την ειδίκευση που επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/-οι καλούνται να επισκέπτονται τον ιστοχώρο του ΠΜΣ: https://communication.jour.auth.gr.

ή/και να επικοινωνούν καθημερινά με τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 2310992063 (Κ. Σκουφά) και 2310992065 (Θ. Σαρίδου), και στο email communication@jour.auth.gr.

Αναλυτικά η Προκήρυξη 

Ύλη Συνέντευξης

Αίτηση

ΠΜΣ “Δημοσιογραφία”

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή και φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημοσιογραφία».

Συνολικά, το ΠΜΣ «Δημοσιογραφία» παρέχει τρεις διαφορετικές ειδικεύσεις:
α) Δημοσιογραφία στην Ψηφιακή Εποχή,
β) Παγκόσμια Δημοσιογραφία και
γ) Δημοσιογραφία των Τεχνών και του Πολιτισμού. Κάθε ακαδημαϊκό έτος παρέχονται δύο από τις συνολικά τρεις ειδικεύσεις.

Έτσι, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 προκηρύσσονται οι εξής δύο ειδικεύσεις:

α) Δημοσιογραφία στην Ψηφιακή Εποχή

β) Δημοσιογραφία των Τεχνών και του Πολιτισμού.

Στο ΠΜΣ «Δημοσιογραφία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Σχολών ή Τμημάτων Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατης Παιδείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Ακόμη, δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν και φοιτήτριες/-τές οι οποίες/-οι καθίστανται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ κατά την περίοδο Ιουνίου 2023. Για τη συμμετοχή των φοιτητριών/-ών αυτών, απαιτείται πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους από το οποίο να προκύπτει ότι περάτωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2023. Η εγγραφή, εφόσον επιλεγούν, θα οριστικοποιηθεί με την έγκαιρη εντός προθεσμίας προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου.

Περισσότερες πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενες/-οι καλούνται να επισκέπτονται τον ιστοχώρο του  https://journalism.jour.auth.gr. για περισσότερες πληροφορίες
Mπορούν επίσης, να επικοινωνούν καθημερινά με τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 2310992063 (Κ. Σκουφά) και 2310992065 (Θ. Σαρίδου), και στο email journalism@jour.auth.gr.

Αναλυτικά η Προκήρυξη 

Ύλη Συνέντευξης

Αίτηση

ΕΣΠΑ