Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο Αρχιτεκτονική ΤοπίουΤμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών & Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ Επανιδρ. 5436/Β’/5-12-2018), στο αντικείμενο Αρχιτεκτονική Τοπίου, για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2023.

Στο ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου γίνονται δεκτοί:
Διπλωματούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Πτυχιούχοι των Τμημάτων Γεωπονίας, καθώς και
Διπλωματούχοι / Πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν από 15 Απριλίου έως και 28 Μαΐου 2021 την αίτηση και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, με την ένδειξη “ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ-Αίτηση”:
ηλεκτρονικά (αρχεία pdf) στο landscape@arch.auth.gr
ή
ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 7ος όροφος, Κτίριο εδρών, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 54124 (η σφραγίδα ταχυδρομείου λαμβάνεται υπόψη ως
ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

Αναλυτικά η Προκήρυξη και το Έντυπο Αίτησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Με τίτλο
«ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» – ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ τίτλο «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων» που αρχίζει τον Οκτώβριο του 2021 (ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022).

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. (ΠΜΣ) διαρκεί 2 εξάμηνα και θερινή περίοδο, σύνολο 75 ECTS. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο, οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων», MVSE (Master in Vascular Surgery Emergencies) “Treatment options and management of vascular surgery emergencies”

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προκηρύσσονται 25 (είκοσι πέντε) θέσεις.

Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή έχουν απόφοιτοι Ιατρικών Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. άλλων συναφών σχολών επαγγελμάτων υγείας (όπως Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ σε ηλεκτρονική μορφή από την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2021 και Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας».

Ο κύκλος του Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και μετά από επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (κατά το Γ΄ εξάμηνο), ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  « Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» με ειδίκευση στην «Πρόληψη και Δημόσια Υγεία» ή στην «Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας», ανάλογα με την επιλογή ειδίκευσης των φοιτητών.

Η υλοποίηση των μαθημάτων σε προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα, καθιστά εφικτή την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. από εργαζόμενους.

Υποβολή αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2021-22: 20 Απριλίου-31 Ιουλίου 2021.

Η έναρξη των μαθήματων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2021.

Αναλυτικά η Προκήρυξη