Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Γεροντολογία και Γηριατρική”

To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) προκηρύσσει 55 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτoς 2022-2023 στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Γεροντολογία και Γηριατρική».

Κατηγορίες εισακτέων
1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεροντολογία και Γηριατρική» γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Επιστημών Υγείας και λοιπών συναφών αντικειμένων. Γίνονται επίσης δεκτοί/-ές και απόφοιτοι/-ες των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
2. Πιο συγκεκριμένα δεκτοί/-ές γίνονται απόφοιτοι/-ες των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Βιοϊατρικών Επιστημών, Διατροφολογίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας και όλων των πρώην ονομασιών τους (όπως Ιατρικών Εργαστηρίων). Επίσης, απόφοιτοι/-ες συναφών με τις Επιστήμες Υγείας Τμημάτων, όπως Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας, καθώς και απόφοιτοι/-ες συναφών γνωστικών αντικειμένων με τις ανωτέρω κατηγορίες ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε.
3. Υποψηφιότητα για το Δ.Π.Μ.Σ μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τελειόφοιτες φοιτήτριες των ανωτέρω τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων εισακτέων.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ.: 2310 999338, και ώρες 10:30 π.μ-13:30 μ.μ., στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΠΜΣ από Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 έως και Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: geriatrics.auth@gmail.com

Αναλυτικά η Προκήρυξη


ΕΣΠΑ