ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ»

Από το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. ανακοινώνεται η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών για το
ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) το οποίο οδηγεί στην
απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμογές στη Βιολογία» στις
εξής κατευθύνσεις:
1. Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική
2. Βιοτεχνολογία-Μοριακός και Μικροβιολογικός Έλεγχος Προϊόντων και Τροφίμων

Δείτε την πλήρη προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο καθώς και την αίτηση υποψηφιότητας.

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

PDF icon Προκήρυξη εισαγωγής στο ΠΜΣ Εφαρμογές στη Βιολογία 2023-2024

Microsoft Office document icon Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ Εφαρμογές στη Βιολογία

ΕΣΠΑ