Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

1. ΠΜΣ Διαπολιτισμική Επικοινωνία (2023-2024) Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 28/05

Η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στην υπ’ αριθμ. 497/9.3.2023 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη 35 θέσεων φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαπολιτισμική Επικοινωνία», σύμφωνα με το ΦΕΚ 938Β/02.03.2022. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα (90 ECTS), η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (email: info@del.auth.gr, τηλ. 2310991384) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://intercult.del.auth.gr/el/).

Προκήρυξη

Αίτηση

 

2. ΠΜΣ «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς» (2023-2024)

Το Τμήμα Κτηνιατρικής στη Συνέλευση με αριθμό 755/16-5-2023 προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς».

Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος, από 26 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2023

 

Προκήρυξη

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ Παθολογία Ζώων Συντροφιάς

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ Αναισθησιολογία-Εντατική Θεραπεία Ζώων Συντροφιάς

ΕΣΠΑ