Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων – Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσής του και κατόπιν ομόφωνης εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών (ΣΕΔΣ) του Τμήματος, προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τα παρακάτω γνωστικά πεδία με τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό εισακτέων υποψηφίων διδακτόρων ανά γνωστικό πεδίο (δεν είναι δεσμευτική για το Τμήμα η επιλογή υποψήφιων για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις ούτε η πλήρωση όλων των θέσεων):

 • Διοίκηση και/ή μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών (έως 2 θέσεις).
 • Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ ή/και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον τουρισμό (έως 1 θέση).
 • Σκοτεινός τουρισμός – Dark Tourism (έως 1 θέση).
 • Μάρκετινγκ τουριστικών επιχειρήσεων (έως 1 θέση).
 • Διαχείριση εμπειριών στον τουρισμό και/η στη φιλοξενία (έως 1 θέση).
 • Τουριστική εκπαίδευση (έως 1 θέση).
 • Μάρκετινγκ και/ή διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (έως 1 θέση).
 • Διοίκηση ποιότητας υπηρεσιών σε μονάδες υγείας ή/και εκπαίδευσης ή/και τουρισμού (έως 1 θέση).
 • Ανάπτυξη μοντέλων ικανοποίησης πελατών σε μονάδες υγείας ή/και εκπαίδευσης ή/και τουρισμού (έως 1 θέση).
 • Τουρισμός ειδικού ενδιαφέροντος (έως 1 θέση).
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός και διαχείριση γνώσης σε επιχειρήσεις και φορείς τουρισμού (έως 1 θέση).
 • Διοίκηση ψηφιακών μέσων στην τουριστική βιομηχανία (έως 1 θέση).
 • Επιχειρηματική ευφυία και αναλυτική (έως 1 θέση).
 • Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη διοίκηση και το μάρκετινγκ (έως 1 θέση).
 • Πληροφοριακά συστήματα για επιχειρήσεις (έως 1 θέση).
 • Επιχειρηματικά μοντέλα (έως 1 θέση).
 • Διαχείριση σήματος/επώνυμου προϊόντος – Branding (έως 1 θέση).
 • Β2Β αγορές (έως 1 θέση).
 • Διαχείριση τοπικών (ΠΓΟ-ΠΓΕ) προϊόντων (έως 1 θέση).
 • Οικονομικά των πληροφοριακών αγαθών (έως 1 θέση).
 • Οικονομική μελέτη των αγορών των κρυπτονομισμάτων (έως 1 θέση).
 • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον οινικό κλάδο βασισμένη στη πληροφοριακή γνώση και επικοινωνία (έως 1 θέση).
 • Ηλεκτρονικό επιχειρείν και ψηφιακό μάρκετινγκ, μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων (έως 1 θέση).
 • Πληροφοριακά συστήματα μάρκετινγκ και διοίκησης (έως 1 θέση).
 • Εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων για σκιαγράφηση προφίλ e-καταναλωτή (έως 1 θέση).
 • Συμπεριφορά καταναλωτή, επικοινωνία και μέθοδοι προώθησης (έως 1 θέση).
 • Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικά σχέδια (έως 1 θέση).
 • Αερομεταφορές – μάρκετινγκ (έως 1 θέση).
 • Κανάλια διανομής στον τουρισμό (έως 1 θέση).
 • Οργάνωση και λειτουργία αεροπορικών εταιρειών (έως 1 θέση).
 • Αειφορία, τουρισμός, τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη (έως 1 θέση).
 • Αειφόρος τουρισμός και επιχειρηματικότητα (έως 1 θέση).
 • Τουρισμός και θαλάσσιο περιβάλλον (έως 1 θέση).
 • Διοίκηση εκπαίδευσης (έως 1 θέση).

Ο/Η υποψήφιος/α, υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.

Περισσότερες Πληροφορίες