Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία – Young Entrepreneurs Succeed

To Dock σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Καρδίτσας και τις Roes Cooperativa υλοποιεί 3 προγράμματα επιμόρφωσης για την προώθηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας μεταξύ νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή άλλης κατάρτισης, μέσα από το πρόγραμμα Young Entrepreneurs Succeed (YES!). Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν. Οι ομάδες που θα δημιουργηθούν από το πρόγραμμα θα
έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπηρεσίες καθοδήγησης και πρόσβασης σε χρηματοδότηση για να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες και νέους 18-29 ετών που έχουν κάρτα ανεργίας και βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή άλλης κατάρτισης στο τρέχον διάστημα.

Η εκπαίδευση θα γίνει με τη χρήση της πλατφόρμας ZΟΟΜ και θα είναι σύγχρονη, δηλαδή. με ταυτόχρονη παρουσία του/της εκπαιδευτή/τριας και των εκπαιδευομένων, με δυνατότητα άμεσης συζήτησης και επίλυσης αποριών.

Περισσότερες Πληροφορίες