Νέα Προκήρυξη: ΠΜΣ«Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» (MSc in Medical Research Methodology) 

Το Τµήµα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει αγγλόφωνο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» (MSc in Medical Research Methodology) για όγδοο συνεχές έτος (ΦΕΚ τ.B’ 3456/19.08.2020).

Αναλυτικά η Προκήρυξη:

ΕΣΠΑ