Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά – Α’ βάθμια εκπ/ση, 2ο MOOC- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) – European SchoolNet (EUN)

Καλώς ήρθατε στο 2ο MOOC που προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας mooc.edu.gr με τίτλο:
«Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά – A’ βάθμια»
που αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Περιγραφή

Ως εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουμε συνεχώς ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις, οι οποίες οφείλονται στις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Η πανδημία του κορονοϊού ώθησε την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο σε μια απότομη στροφή σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Είμαστε, όμως, κατάλληλα προετοιμασμένοι να αξιοποιήσουμε τις νέες ευκαιρίες και εργαλεία; Οι νέες προκλήσεις μας καλούν να εκσυγχρονίσουμε τον ρόλο των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αλλά και να επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς τις μεθόδους και τα θέματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης που προφέρονται.

Το πρόγραμμα διαρκεί 6,5 εβδομάδες. Ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για το πρόγραμμα είναι περίπου 5 ώρες την εβδομάδα (περίπου 30 ώρες συνολικά).

Σύνοψη προγράμματος

Η δομή του προγράμματος μάς καθοδηγεί στο ταξίδι της συνεργατικής μαθησιακής διαδικασίας, εστιάζοντας στην επικοινωνία, την κριτική σκέψη και τις δημιουργικές δεξιότητες που απαιτούνται σε αυτήν τη διαδικασία.

Διδακτική ενότητα 1 – Συνεργασία: Δουλεύοντας μαζί για την επίτευξη ενός κοινού στόχου

Διδακτική ενότητα 2 – Επικοινωνία: Η δεξιότητα που χτίζει διαπροσωπικές σχέσεις

Διδακτική ενότητα 3 – Κριτική σκέψη: Η δεξιότητα αμφισβήτησης ισχυρισμών

Διδακτική ενότητα 4 – Δημιουργικότητα: Η δεξιότητα ανατροπής των καθιερωμένων

Διδακτική ενότητα 5 – Αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων

Αξιολόγηση και πιστοποίηση

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια δραστηριότητα αξιολόγησης μεταξύ τους, όπου θα πρέπει να αναπτύξουν ένα σχέδιο μαθήματος. Η αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων είναι μια τεχνική συνεργατικής μάθησης και διαμορφωτικής αξιολόγησης, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν τις εργασίες των συναδέλφων τους και οι εργασίες τους αξιολογούνται από συναδέλφους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα λάβουν μια βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Περισσότερες Πληροφορίες