Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών – ΚΕΔΙΒΙΜ Α.Π.Θ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών (8ος κύκλος), διάρκειας 48 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 26 Μαρτίου έως 16 Μαΐου 2021 και θα υλοποιηθεί (με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας Zoom Meeting και δια ζώσης, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες λόγω της πανδημίας Covid-19)

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, αποφοίτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, καθώς και σε Προπονητές Ποδοσφαίρου όλων των επιπέδων.

Υποβολή αιτήσεων έως 26/3/2021.