Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IMPROVISA – CALL FOR ARTISTS – Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Έναρξη υποβολής καλλιτεχνικών προτάσεων (CALLFORARTISTS) στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «IMPROVISA-LifeinMotion», μέχρι και τις 15/03/2021. Το Πρόγραμμα Πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

IMPROVISA Call for Artists

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.emst.gr/educational-programmes/improvisa-call-for-artists