Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό

Το Global Campus of Human Rights (GC) ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων για το European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation (EMA).
Το EMA (European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation – Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό) είναι ένα ετήσιο ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που εκπαιδεύει κάθε χρόνο επαγγελματίες στο πεδίο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Εκδημοκρατισμού. Ιδρύθηκε το 1997 χάρη στο όραμα 10 πρωτοπόρων Πανεπιστημίων και είναι το παλαιότερο Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το ΕΜΑ βασίζεται στη συμμετοχή 42 Πανεπιστημίων και Κέντρων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία.
Το ΑΠΘ είναι, διά της Έδρας UNESCO για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, ένα από τα ιδρυτικά Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει μια προσέγγιση στη μάθηση, η οποία είναι προσανατολισμένη στην πράξη και συνδυάζει νομικές, πολιτικές, ιστορικές, ανθρωπολογικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Εκδημοκρατισμού. Πρόκειται για διεπιστημονικό Πρόγραμμα που περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια,
φροντιστήρια, συνεδρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και άσκηση με επίσκεψη στο πεδίο (field trip).
Το ΕΜΑ παρέχει τα θεμέλια για μία καριέρα σε εθνικούς, διεθνείς, κυβερνητικούς διακυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς, καθώς και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα του ανθρώπου και τον εκδημοκρατισμό.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση στα ελληνικά και αγγλικά.

ΕΣΠΑ