Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμαστα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό – Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχής


Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό
(European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation – ΕΜΑ) είναι το κύριο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του Global Campus of Human Rights (GC). Το Global Campus είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο
αριστείας που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως στόχο την επιδίωξη της συνεχούς
προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού μέσω της εκπαίδευσης, της
εξειδικευμένης κατάρτισης και συνεργασίας για την έρευνα σε διεθνές επίπεδο, διαμέσου ενός δικτύου
περιφερειακών συνεργατών. Η κύρια έδρα του Global Campus βρίσκεται στη Βενετία/Ιταλία, ενώ οι έδρες των
περιφερειακών συνεργατών βρίσκονται στην Αργεντινή, την Αρμενία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τον Λίβανο, τη
Νότια Αφρική και την Ταϊλάνδη.

Το ΑΠΘ είναι, διά της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ, ένα από τα ιδρυτικά Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το
συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα
Το ΕΜΑ είναι ανοιχτό στους πολίτες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κριτήρια που συνεκτιμώνται
κατά τη διαδικασία της επιλογής είναι τα εξής: η ακαδημαϊκή ικανότητα και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η
σχετική με το αντικείμενο ακαδημαϊκή εργασία, παρακολούθηση μαθημάτων ή δημοσιεύσεις, η σχετική
πρακτική εμπειρία, τα κίνητρα συμμετοχής και η γλωσσική επάρκεια.

Προθεσμία αιτούντων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτούντων για υποτροφίες: 15 Φεβρουαρίου 2021
Προθεσμία αυτοχρηματοδοτούμενων αιτούντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση: 19 Απριλίου 2021