Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Δημοκρατική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη” 2021″ – Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής – ΕΚΠΑ

Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση στη θεωρία της Δημοκρατικής Εκπαίδευσης και η ανάδειξη των καλών πρακτικών και εφαρμογών της στο σύγχρονο σχολείο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2021

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:    440 ώρες (Ελάχιστη διάρκεια 7 μήνες)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Μικτή μάθηση  (εξ αποστάσεως μάθηση 95% κυρίως ασύγχρονη – δια ζώσης συνεδρίες 5%)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντές/τριες, φοιτητές/τριες και απόφοιτους/ες κοινωνικών και παιδαγωγικών-καθηγητικών σχολών, καθώς και σε όσους/ες επιθυμούν να εκπαιδευτούν ή να καταρτιστούν σε νέες γνώσεις ή δεξιότητες ή να βελτιώσουν/εξελίξουν δεξιότητες και γνώσεις που ήδη κατέχουν σε σχέση με τη Δημοκρατική Εκπαίδευση.

Η καταληκτική ημερομηνία (λήξη) υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων είναι: 8 Οκτωβρίου 2021

Περισσότερες Πληροφορίες