Επιδότηση ανέργων άνω των 30 ετών με 14.800 € για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων – OAED

Ημερομηνίες υποβολής

Έναρξη: 06/09/2021 ώρα 13:00

Λήξη: 15/11/2021 ώρα 15:00

Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» προβλέπει την παροχή κεφαλαίου κίνησης €14.800,00 για την έναρξη νέας επιχείρησης. 

Πρόκειται για επιχορήγηση, δηλαδή για ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση και αφορά εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ.


Ποιοι επιδοτούνται

Η υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας θα αφορά αποκλειστικά τους παρακάτω τομείς προτεραιότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

  • Αγροδιατροφικός Τομέας
  • Τουρισμός
  • Υλικά και Κατασκευές
  • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Τεχνολογίες Ενέργειας
  • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
  • Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Περισσότερες Πληροφορίες