Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης – Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) καλεί εργαζομένους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με έδρα την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

1. Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου
2. Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού Διεθνούς – Εμπορίου
3. Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
4. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
5. Τεχνικός τήρησης διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής
6. Τεχνικός οργάνωσης της βιομηχανικής παραγωγής
7. Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
8. Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων

Yποβολή αιτήσεων από 12/07/2021 έως και 22/09/2021 https://sbe121.gr/

➡️ 750€ μικτά εκπαιδευτικό επίδομα➡️ 150 ώρες κατάρτισης➡️ Απόκτηση πιστοποίησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 2310 539817 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση meletes@sbe.org.gr