Ενημέρωση για δράσεις της Πανεπιστημιακής Ένωσης Γαλλοφωνίας (AUF)

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Ελπίζοντας ότι το μήνυμά μας σας βρίσκει καλά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ορισμένες νέες πρωτοβουλίες της Πανεπιστημιακής Ένωσης Γαλλοφωνίας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. 

Ακολουθούν ομαδοποιημένες οι σχετικές πληροφορίες.

Προσκλήσεις για υποβολή άρθρων

1. Το ηλεκτρονικό περιοδικό
 The Conversation καλεί ερευνητές να υποβάλουν σύντομα άρθρα, των χιλίων λέξεων πάνω σε ειδικά θέματα εκπαίδευσης, πολιτικής και κοινωνίας, υγείας, περιβάλλοντος, τεχνολογίας και επιστήμης και διεθνών σχέσεων, ως τις 8.4.2021. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ: https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/the-conversation-appels-a-articles/ και εδώ: https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/the-conversation-appel-a-articles/

2. Το περιοδικό
 Revue de l’Observatoire des politiques publiques en situation d’épidémie et post-épidémiques (OPPEE) προσκαλεί ερευνητές από τον διεθνή χώρο να υποβάλουν άρθρα ως τα τελη Μαΐου 2021, για τρεις τόμους με τις ακόλουθες θεματικές:
« Confinement et Déconfinement »
« Sécurité et Liberté »
« Urgence sociale et Urgence sanitaire »

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-international-a-contributions-de-revue-de-lobservatoire-politiques-publiques-situation-depidemie-post-epidemiques-oppee/

Πρόσκληση για τη δημιουργία υλικού που προάγει την ισότητα ανδρών-γυναικών και ανάρτησή του στην πύλη RELIEFH, « Ressources Educatives Libres pour l’Egalité Femmes-Hommes », έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Η πύλη αυτή απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα του γαλλόφωνου χώρου και θέτει στη διάθεση των εκπαιδευτικών ποικίλους εκπαιδευτικούς πόρους ανοιχτής πρόσβασης, καλές πρακτικές που έχουν ήδη δοκιμαστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα και διαδικτυακά σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με τα ζητήματα ισότητας γυναικών και ανδρών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ: https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-contributions-enrichissement-portail-reliefh-ressources-educatives-libres-legalite-femmes-hommes/


Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων σε εξ αποστάσεως πανεπιστημιακά προγράμματα όλων των επιπέδων σε πανεπιστήμια της Αφρικής, της Ευρώπης, του Μαγκρέμπ, της Μέσης Ανατολής και του Ινδικού ωκεανού. 

Έως τις 27 Ιουνίου 2021, για τα προγράμματα που αρχίζουν τον Σεπτέμβριο Οκτώβριο 2021. 
Έως 12 Σεπτεμβρίου, για τα προγράμματα που αρχίζουν τον Ιανουάριο 2022. 

Τα προγράμματα αφορούν:

  • Την εκπαίδευση 
  • Τις ανθρωπιστικές επιστήμες
  • Την ιατρική και τη δημόσια υγεία
  • Tις πολυτεχνικές σχολές 
  • Το δίκαιο, την οικονομία και τη διοίκηση
  • Το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: 
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-inscriptions-aux-formations-ouvertes-a-distance-foad-20212022/