Δόκιμοι ερευνητές στο Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕΜΜΙΣ) – Παν. Πελοποννήσου

Το Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕΜΜΙΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εκδηλώνει ενδιαφέρον να απασχολήσει σε εθελοντική βάση, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, δύο (2) δόκιμους/ες ερευνητές/ερευνήτριες, οι οποίοι/ες θα ασχοληθούν, υπό την εποπτεία στελεχών του Κέντρου, με την παρακολούθηση και τεκμηρίωση εξελίξεων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι τουλάχιστον μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με ειδίκευση σχετική με τις θεματικές περιοχές του Κέντρου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες