Δωρεάν μοριοδοτούμενα σεμινάρια – Κέντρο διά βίου μάθησης Easy Education

ΝΕΑ ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια !

Τα κέντρα δια βίου μάθησης Easy Education προσφέρουν 2 δωρεάν μοριοδοτούμενα σεμινάρια 70 ωρών έκαστο, δίνοντας τη δυνατότητα στο σύνολο της κοινωνίας να συμμετάσχει στη δια βίου μάθηση, αίροντας τόσο τα οικονομικά όσο και τα γεωγραφικά εμπόδια.

*Η παραπάνω παροχή αποδίδεται στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των κέντρων δια βίου μάθησης Easy Education.

Τα δωρεάν σεμινάρια προς επιλογή είναι:
Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων σε εργασία και εκπαίδευση
Διδακτική και Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση

Μπορείτε να εγγραφείτε είτε στον κύκλο Ιουλίου είτε στον κύκλο Σεπτεμβρίου.

Μπορείτε να δείτε την έναρξη και λήξη τους παρακάτω:
01-20/07/2021
06-26/09/2021


Εκπαιδευτικές Υποχρεώσεις:
Για την ολοκλήρωση των επιμορφώσεων απαιτείται η υλοποίηση ενός quiz και η παρακολούθηση ενός webinar με εισηγητή τον κ. Σταλίκα Αναστάσιο.Αναστάσιος ΣταλίκαςΚαθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπισστημίου (ΦΕΚ 906/τ.Γ’/06-11-2009) και Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Ανήκει στον Τομέα Κλινικής Ψυχολογίας Διευθυντής του Εργαστηρίου “Θετικής Ψυχολογίας” και Διευθυντής του ΠΜΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιούχος Ψυχολογίας του Concordia University, Montréal. Μεταπτυχιακές Σπουδές Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ottawa, Canada. Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου της Ottawa, με θέμα διατριβής “Interrelationships Between Client Strength of Feeling, In-Session Client Change Events, and Type of Therapy. Ιδρυτής και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας

Περισσότερες Πληροφορίες