Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικών δεξιοτήτων από το ΔΠΘ-Λήξη 13 Μαρτίου

Στο πλαίσιο του έργου Support for Cooperation and Development, SCD

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΠΘ απευθύνει πρόσκληση σε δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικών δεξιοτήτων που διοργανώνεται από τα συγκεκριμένα Τμήματα στο πλαίσιο του έργου Support for Cooperation and Development, SCD.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιασκέψεων. Κατά τη διάρκειά του θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν στη νεοφυή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και έχουν αναδειχθεί ως ενδιαφέροντα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε νεοφυείς (επίδοξους) επιχειρηματίες, σε φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσεων, έχει διάρκεια 15 ώρες, και διατίθεται δωρεάν.

Τα σεμινάρια θα αρχίσουν από 18 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι 13 Μαρτίου. Θα γίνονται Δευτέρα 17:00-19:00 και Σάββατο 09:00-11:00.

Οι βασικές θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνουν:

Σεμινάριο 01 – Συνθήκες που ευνοούν την καινοτομία, αναζήτηση ιδεών και εργαλεία δημιουργικότητας
Σεμινάριο 02 – Διαχείριση Καινοτομίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας- Πατέντες, Trademarks, copyrights
Σεμινάριο 03 – Σχεδιασμός και προτυποποίηση προϊόντων
Σεμινάριο 04 – Δημόσιες Σχέσεις, Δικτύωση και τρόποι προσέγγισης και παρουσίασης της επιχείρησης
Σεμινάριο 05 – Κατανόηση του επιχειρηματικού σκεπτικού & Ανάπτυξη μιας αποδοτικής ομάδας διαχείρισης
Σεμινάριο 06 – Τεχνικές Παρουσίασης ενός νέου προϊόντος (Pitching)
Σεμινάριο 07 – Κατανόηση του που και πως να αναζητήσετε πηγές χρηματοδότησης
Σεμινάριο 08 – Τυπολογία, είδη και άξονες Καινοτομίας
Σεμινάριο 09 – Τεχνικές Έρευνας Αγοράς και ανάλυση πωλήσεων
Σεμινάριο 10 – Ανάπτυξη και επαλήθευση του επιχειρηματικού μοντέλου – Ο επιχειρηματικός Καμβάς
Σεμινάριο 11 – Έρευνα αγοράς και έρευνα ανταγωνισμού
Σεμινάριο 12 – Επιβεβαίωση της ανάγκης και επικύρωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας
Σεμινάριο 13 – Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για νεοφυείς επιχειρήσεις
Σεμινάριο 14 – Μέθοδοι πρόβλεψης πωλήσεων και Δυνατότητα Αγοράς
Σεμινάριο 15 – Μεθοδολογία Λιτής Επιχειρηματικής Εκκίνησης

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ

Πηγή:xronos.gr

ΕΣΠΑ