Διαδικτυακή εκπαιδευτική δράση TRACeD – Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών στο διαδίκτυο

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σε συνεργασία με το CSIi – Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας – Cyber Security, διοργανώνουν διαδικτυακή εκπαιδευτική δράση για φοιτήτριες και γυναίκες ηλικίας 18-25 ετών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο  «TRACeD – Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών στο διαδίκτυο» (Κωδικός έργου: 101049706 — TRACeD — CERV-2021-DAPHNE), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βασικός πυλώνας του έργου είναι η μελέτη του φαινομένου της έμφυλης κυβερνοβίας. Συγκεκριμένα, η πρόοδος της τεχνολογίας έχει διευρύνει τους τρόπους με τους οποίους διαπράττεται η σεξουαλική βία, η οποία πλέον μπορεί να πάρει και τη μορφή διαδικτυακής βίας (ή αλλιώς «κυβερνοβίας»), με συνέπειες σε όλα τα φύλα. Σειρά μελετών δείχνουν πως οι γυναίκες και ειδικότερα τα νεαρά κορίτσια βιώνουν το φαινόμενο αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό, με πιο τραυματικές επιπτώσεις (EIGE, 2017).  Ορισμένα παραδείγματα του φαινομένου είναι η διαδικτυακή καταδίωξη,  η ανεπιθύμητη πορνογραφία, κ.ά.

Στόχος του TRACeD είναι να συνεισφέρει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου μέσα από:

(α) εκπαιδευτικές δράσεις σε επαγγελματίες, δασκάλους, γονείς καθώς και δράσεις ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης σε παιδιά, κορίτσια και νεαρές φοιτήτριες, και

(β) τη δημιουργία μίας διαδραστικής πλατφόρμας, της οποίας ο ρόλος θα είναι τόσο εκπαιδευτικός όσο και συμβουλευτικός

Στην παρούσα περίοδο, υλοποιούμε τις εκπαιδευτικές δράσεις σε φοιτήτριες ηλικίας 18-25 ετών, με εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει σχεδιαστεί στη βάση σχετικής ανάλυσης αναγκών μέσα από εστιασμένες συζητήσεις με εκπαιδευτικούς, δασκάλους, καθηγητές, γονείς, παιδιά, κορίτσια, νεαρές γυναίκες, και επαγγελματίες όπως νομικοί, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, εγκληματολόγοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις σε νεαρές γυναίκες ηλικίας 18-24 ετών θα πραγματοποιηθούν τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

Ημερομηνία: Tρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022 (11:00-17:00), &          

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022 (11:00-17:00)

Τοποθεσία:  Θα σας αποσταλεί σχετικός σύνδεσμός zoom meetings.

ΕΣΠΑ