Ακαδημία Αθηνών: Προκήρυξη διαγωνισμών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τα έσοδα κληροδοτημάτων

Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τα έσοδα κληροδοτημάτων. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την κάθε υποτροφία και τους όρους χορήγησης της, πατήστε στους σχετικούς συνδέσμους.

Προπτυχιακές Σπουδές

  1. Κληροδότημα Φώτη Στεφάνου

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία στον κλάδο της Νομικής

Διάρκεια: 
Η υποτροφία χορηγείται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος με έναρξη το έτος 2023-2024 και μπορεί να παρατείνεται ανά έτος μέχρι πέρατος των σπουδών του υποτρόφου και το πολύ μέχρι τρία (3) έτη συνολικά, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος θα προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος επαρκούν.

Ποσό υποτροφίας: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα
Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στην αλλοδαπή, καθώς και τα έξοδα επιστροφής του μετά τη λήξη των σπουδών του, καθοριζόμενα με Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου 2023

2. Kληροδότημα Γεωργίου Παγκάλου

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας, σε φοιτητή Φιλολογικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου που θα ξεκινήσει το πρώτο έτος σπουδών τον Σεπτέμβριο του 2023

Διάρκεια: 
H υποτροφία θα χορηγηθεί για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2023-2024, και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίσει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος επαρκούν.

Ποσό υποτροφίας: τριακόσια ευρώ (300€) μηνιαίως

Προθεσμία: 13 Νοεμβρίου 2023

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Κληροδότημα Ερασμίας Μυκονίου

Κληροδότημα Βασιλείου Κουρεμένου

Κληροδότημα Αλεξάνδρου Λοβέρδου

Δωρεά Πάικου Νικολαΐδη, εις μνήμην Δημητρίου και Διαμάντως Νικολαΐδη

Kληροδότημα Αμίλκα Αλιβιζάτου

Kληροδότημα Ιπποκράτη Καραβία

Kληροδότημα Ευθυμίας Μερτσάρη το γένος Αντ. Κτενά (Υποτροφία Αντωνίου και Ελένης Κτενά)

Kληροδότημα Ουρανίας Κωνσταντινίδου

Kληροδότημα Βασιλικής Μπεκιάρη – Βεκρή

Kληροδότημα Ιωάννου Βόζου

Κληροδότημα Βασιλείου Κουρεμένου

ΕΣΠΑ