Ένα νέο περιοδικό για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας διαθέσιμο στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

Ένα νέο επιστημονικό περιοδικό που εστιάζει το ενδιαφέρον του στο πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στις άτυπες και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα eJournals που αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Στην πλατφόρμα eJournals είναι διαθέσιμος ο πρώτος τόμος του περιοδικού που παρέχει ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο 9 άρθρων.

Το περιοδικό εκδίδεται από την Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ). Η ΕΝΕΦΕΤ είναι ένα επιστημονικό σωματείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εκπροσωπεί Έλληνες και Κύπριους επιστήμονες, που ασχολούνται µε την έρευνα και την εκπαίδευση στην περιοχή της Εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Το περιοδικό απευθύνεται σε ερευνητές που ενδιαφέρονται για τη μελέτη των σκοπών και των φαινομένων της μάθησης και της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και σε μελετητές που διερευνούν τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτά τα φαινόμενα. Το περιοδικό απευθύνεται επίσης σε όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη διδακτικού υλικού και με τη διεξαγωγή μελετών περίπτωσης, που στοχεύουν στην καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης και του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία.

Η «Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία» εκδίδεται μία ή δύο φορές τον χρόνο και δημοσιεύει άρθρα στην ελληνική γλώσσα, ύστερα από ανώνυμη διπλή «τυφλή» κρίση. Το περιοδικό που φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και της εκπαιδευτικής πράξης, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με την εκπαιδευτική πρακτική, η οποία καθοδηγείται από την εκπαιδευτική πραγματικότητα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Το περιοδικό παρουσιάζει επίσης άρθρα σχετικά με τη διεπιστημονική προσέγγιση STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) καθώς και με διεπιστημονικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τις φυσικές επιστήμες, τη γεωγραφία, την τεχνολογία, τις κοινωνικές επιστήμες και τις τέχνες.

Εμβόλιμα τεύχη φιλοξενούν έναν ή περισσότερους αναγνωρισμένους ειδικούς, προκειμένου να αναπτύξουν θέσεις και προβληματισμούς για εξειδικευμένα θέματα, κάθε φορά μείζονος ενδιαφέροντος και σημασίας. 

Περισσότερες Πληροφορίες