5 Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές και θέσεις εργασίας από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία-Λήξη 31 Μαρτίου

Λήξη Υποβολής: 31 Μαρτίου 2023

Τοποθεσία: Ελλάδα


5 Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση πέντε (5) υποτροφιών για Διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31.03/2023

Πηροφορίες: https://bit.ly/3GylKyr

_________________________________

 

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητή Μηχανικού, με έμφαση στα Συστήματα Ενέργειας, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 10/3/2023

Περισσότερες πληροφορίες: bit.ly/3Xl59UF

_________________________________

 

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Human Resource Specialist, για πλήρη απασχόληση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/03/2023

Πληροφορίες: https://bit.ly/3JMziIN

ΕΣΠΑ