46 Υποτροφίες στο Istituto Europeo di Design (IED)

Λήξη Υποβολής: 22 Σεπτεμβρίου 2020

Τοποθεσία: Εξωτερικό


Προκήρυξη:

 

Το Istituto Europeo di Design (IED) προσφέρει 46 υποτροφίες που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων και 27 θέσεις δασκάλων για μεταπτυχιακά μαθήματα 2020/2021 σε θέματα σχεδιασμού, μόδας, εικαστικών τεχνών, επικοινωνίας και τέχνης στο Μιλάνο, τη Φλωρεντία, τη Ρώμη, το Τορίνο και το Κόμο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22 Σεπτεμβρίου 2020, 23:59 CET, για εισαγωγή Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Δικαίωμα συμμετοχής

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους διεθνείς φοιτητές ηλικίας άνω των 18 ετών κατά τη στιγμή της αίτησης, που κατέχουν πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών ή έχουν επαγγελματική εμπειρία στον σχετικό τομέα.
Οι πτυχιούχοι είναι επιλέξιμοι, αρκεί να αποκτήσουν το ακαδημαϊκό δίπλωμα εντός 30 ημερών πριν από την επιλογή της Μεταπτυχιακής Διατριβής.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ελάχιστο επίπεδο B2 στη γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος.
Οι υποψήφιοι, Ιταλοί ή αλλοδαποί, δεν πρέπει να διαμένουν στην Ιταλία.

Κάντε εγγραφή εδώ.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ.