(4) Υποτροφίες για φοίτηση στο Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης «Παιδοψυχολογία & Ψυχολογία Εφήβων»

Λήξη Υποβολής: 15 Φεβρουαρίου 2018


Το Μητροπολιτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, επίσημα αναγνωρισμένο Κ.Δ.Β.Μ 2 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), ανακοινώνει τη χορήγηση τεσσάρων (4) Υποτροφιών ύψους 50% για φοίτηση στο Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης «Παιδοψυχολογία & Ψυχολογία Εφήβων».
 
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 14/02/2018 (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)