Υποτροφίες Αριστείας για έρευνα στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της ΚΑΡΛΣΡΟΥΗΣ

Λήξη Υποβολής: 15 Οκτωβρίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


Υποτροφίες Αριστείας για έρευνα στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της ΚΑΡΛΣΡΟΥΗΣ

Προκήρυξη:

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καρλσρούης (Karlsruhe Insititute of Technology-KIT), εταίρος του ΑΠΘ στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EPICUR, κοινοποίησε πρόσκληση υποβολής προτάσεων Υποτροφιών Αριστείας (International Excellence Grants-IEG) για συμμετοχή ερευνητών της αλλοδαπής, οποιουδήποτε κλάδου, σε ερευνητικά project μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του.

Η υποψηφιότητα (nomination) μπορεί να υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο εσωτερικά, από μέλος του διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού του ΚΙΤ και μπορεί να αφορά κατόχους διδακτορικής διατριβής (μεταδιδακτορικούς/-ές ερευνητές/-τριες, επίκουρους καθηγητές/-τριες, επικεφαλής ερευνητικής ομάδας).

Θα επιδοτηθούν έως 12 θέσεις (fellowships), για διάστημα παραμονής από 2 έως 4 μήνες, με:

  • μηνιαία χορηγία μεταξύ 2.500 (PostDoc) και 3.000 (έμπειροι επιστήμονες) ευρώ
  • επίδομα μετακίνησης
  • μηνιαίο επίδομα συνοδών μελών (σύζυγοι, τέκνα)

Προθεσμία υποβολής προτάσεων υποψηφιότητας για την πρώτη περίοδο χρηματοδότησης, για συνεργασίες που μπορούν να εκκινήσουν από 1 Δεκεμβρίου 2020, το νωρίτερο, έως 1 Απριλίου 2021, το αργότερο, είναι η 15η Οκτωβρίου 2020.

Συντονίστρια εσωτερικής διαδικασίας επιλογής: Ms Elena Pfeifer, τηλ.: +49 721 608 45320, Email: elena.pfeifer@kit.edu