12 Υποτροφίες σε άτομα Προσφυγικής Καταγωγής από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Λήξη Υποβολής: 24 Δεκεμβρίου 2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  
 
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος αφορά ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 Δώδεκα (12) υποτροφίες σε άτομα προσφυγικής καταγωγής. χρονικής διάρκειας δώδεκα μηνών (1/1/2017 έως 31/12/2017) και συνολικού ύψους 10.000 ευρώ ανά υπότροφο, με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού Αντικειμένου του έργου. 
 
Προτάσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 14/12/2016 έως και 23/12/2016
 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα
  • είτε να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητας αυτοπροσώπως/με εξουσιοδότηση στην έδρα του Ε.Α.Π. (κάτωθι διεύθυνση, ώρες: 07.30-13.30, έως και τη λήξη της προθεσμίας)
  • είτε να τον αποστείλουν στην έδρα του ΕΑΠ μέσω ΕΛ.ΤΑ. με συστημένη επιστολή (κάτωθι διεύθυνση, έως και τη λήξη της προθεσμίας, βάσει της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ.)
  • ή μέσω courier (κάτωθι διεύθυνση, ώρες: 07.30-13.30, έως και τη λήξη της προθεσμίας), σε εσώκλειστο φάκελο, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (υπόψη Κατερίνας Σκόνδρα)

ΚΤΙΡΙΟ Γ – ΓΡΑΦEIΟ Γ1 ΑΠΧ

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18

263 35 – ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ

Υποβολή υποψηφιότητας για χορήγηση υποτροφιών σε άτομα προσφυγικής καταγωγής

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. κ. Γ. Ανδρουλάκης

Έργο: Φκ223 

 
Δείτε αναλυτικά εδώ την προκήρυξη  
 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ