ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΣΑΧΛΟΥ

Λήξη Υποβολής: 30 Νοεμβρίου 2020

Τοποθεσία: Ελλάδα


ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΣΑΧΛΟΥ,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Σωκράτη και Βικτωρίας Σαχλού ανακοινώνει τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε απόρους φοιτητές και ασθενείς για το έτος 2020 με τους εξής όρους: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατάγονται από την Ερεσό και να είναι δημότες Ερεσού (Άρθρο 2 Καταστατικού) και επίσης να έχουν οικογενειακό εισόδημα από 20.000 ευρώ και κάτω. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να έχουν εισαχθεί σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ η ΤΕΙ) με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και να βρίσκονται εντός των ετών υποχρεωτικής φοίτησης του ιδρύματός τους.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά (πρέπει να είναι πρόσφατα): ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
1 . Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 1 . Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 3. Πιστοποιητικό φοίτησης

ΑΣΘΕΝΕΙΣ
1 . Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Πιστοποιητικά ασθένειας από γιατρό

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 30/11/2020 στη διεύθυνση: ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΣΑΧΛΟΥ, 81 1 05 ΕΡΕΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ υπ’ όψιν Πανταχού Αντωνίου (τηλ. 2253053889) όπου και θα συμπληρώσουν την απαραίτητη αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση.