ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-24

Λήξη Υποβολής: 30 Απριλίου 2023

Τοποθεσία: Εξωτερικό


Σύμφωνα με το έγγραφο 39494/Z1/4.4.2023 του ΥΠΑΙΘ, η Σλοβακική κυβέρνηση προκήρυξε το εθνικό πρόγραμμα υποτροφιών υποστήριξης κινητικότητας για α) φοιτητές και φοιτήτριες (προπτυχιακούς/-ές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 εξάμηνα σπουδών, μεταπτυχιακούς/-ές  και Υ.Δ.),  β) ακαδημαϊκούς/-ές διδασκάλους και διδασκάλισσες, ερευνητές/-ήτριες και καλλιτέχνες/καλλιτέχνιδες, οι οποίοι/-ες έχουν προσκληθεί από δημόσιο, ιδιωτικό ή κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητικό οργανισμό της Σλοβακίας για την πραγματοποίηση μέρους των σπουδών τους (μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/-τριες), έρευνας, διδασκαλίας ή καλλιτεχνικής διαμονής αντίστοιχα, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Οι υποτροφίες είναι διάρκειας 1-2 εξαμήνων/1-3 τριμήνων (φοιτητές/-τριες) ή 1-10 μηνών (Υ.Δ., ακαδημαϊκοί, ερευνητές, καλλιτέχνες) και καλύπτουν τα έξοδα διαβίωσης (διαμονή, διατροφή) κατά τη διάρκεια της παραμονής στη Σλοβακία. Το ύψος της υποτροφίας κυμαίνεται από 400 – 1050 € μηνιαίως ανάλογα το επίπεδο σπουδών και τα έτη εμπειρίας. Προβλέπεται, επίσης, για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, συμπεριλαμβανομένων των Υ.Δ., εφάπαξ ποσό για κάλυψη δαπανών μετακίνησης, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ χώρας προέλευσης και χώρας υποδοχής.

Δεν επιτρέπεται η παράλληλη λήψη άλλης υποτροφίας, π.χ. του προγράμματος Erasmus+, υποτροφία στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας

Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

για το χειμερινό εξάμηνο 2023-24, έως τις 30 Απριλίου 2023 (16.00 CET)

για το εαρινό εξάμηνο 2023-24, από μέσα Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2023 (16.00 CET)

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση, τους όρους συμμετοχής (διαδικασία αίτησης/δικαιολογητικά), οδηγούς για τις σπουδές και την έρευνα στη Σλοβακία, καθώς και πρόσβαση στην πλατφόρμα αιτήσεων (προϋποτίθεται η δημιουργία λογαριασμού χρήστη).

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στους συντονιστές του προγράμματος

– για ακαδημαϊκούς/-ές διδασκάλους και διδασκάλισσες, ερευνητές/-ήτριες και καλλιτέχνες/καλλιτέχνιδες, κο Ondrej Aradsky, στο email: nsp-foreign@saia.sk και στο τηλέφωνο: +421-2-5930 4733 (απευθείας)

– για φοιτητές/-τριες & Υ.Δ., κα Silvia Lipovska, στο email: nsp-foreign2@saia.sk

ΕΣΠΑ